Om Hetland Media

Hetland Media er ei media- og kommunikasjonsbedrift som blei etablert hausten 2008 av Morten Hetland.

Me tilbyr fleire tenester innanfor fagfelta media og kommunikasjon, og fokuserer på aktiv dialog gjennom både krevjande og mindre krevjande arbeidsoppgåver og prosjekt.

Dagleg leiar og innehavar:
Morten Hetland har drive med media og kommunikasjon sidan 2005, og er dagleg leiar og innehavar av Hetland Media. Hetland har i hovudsak ansvar for webdesign, grafisk utforming, journalistikk og tekstarbeid, foto/film og forfattar-/forlagsoppgåver i Hetland Media. Dessutan er Hetland utdanna adjunkt med tilleggsutdanning, og jobbar til dagleg som lærar ved Hjelmeland skule.

 

Utanom Morten Hetland blir følgjande prosjektmedarbeidarar henta inn ved behov: