Om Hetland Media

Hetland Media er ei media- og kommunikasjonsbedrift som blei etablert hausten 2008 av Morten Hetland.

Me tilbyr fleire tenester innanfor fagfelta media, kommunikasjon og historieforsking og -formidling.

Morten Hetland, dagleg leiar og innehavar

Morten Hetland har drive med media og kommunikasjon sidan 2005, og har ansvar for forsking, design, tekstarbeid, foto/film og drift av nettstader i Hetland Media. Dessutan er Hetland utdanna adjunkt med tilleggsutdanning, og jobbar til dagleg som lærar ved Hjelmeland skule.

Utanom Morten Hetland blir følgjande prosjektmedarbeidarar henta inn ved behov: