|
 

Sponsorar

Ei bokutgjeving krev store ressursar, både når det gjeld tid og økonomi. Privatpersonar og bedrifter som ynskjer å støtta prosjektet økonomisk, er hjarteleg velkomne til å ta kontakt, eller setja pengar inn på prosjektets kontonummer: 3353.12.89027.

Bedrifter får sjølvsagt logoen sin med i boka.

PS! Alle som ynskjer å bidra må, hugsa å informera om sitt eige namn, slik at me er merksame på kven som skal takkast.


Morten Hetland © - Hetland Media
Stadnamnprosjektet i Hjelmeland blir utført i regi av  
 
besøkande sidan 17.09.2008