Breidablikk 35, 4130 Hjelmeland
45 43 69 05
post@hetlandmedia.no

Blog

Verna: – Me må gjera ein innsats sjølv

Det finst ingen utdrag, fordi innlegget er verna.

Nytt lokalmagasin for Hjelmeland

I mai 2013 kjem den første utgåva av lokalmagasinet «Mitt Hjelmeland» deisande ned i alle postkassar i Hjelmeland. Hetland Media og Terøy Media står bak utgjevinga, med redaktør Vegard Terøy, Morten Hetland og Nazir Safi. Neste nummer er venta ferdig i månadskiftet august/september.

Historisk praktverk om Hjelmeland Idrettslag

Morten Hetland si jubileumsbok om Hjelmeland Idrettslag er no ferdig trykka, og Hetland Media inviterer i samarbeid med Ryfylkebiblioteket Hjelmeland til boklansering tysdag 11. desember 2012.

Ryfylke MultiGuide er lansert

På oppdrag for Reisemål Ryfylke har Hetland Media vore prosjektkoordinator for utviklinga av mobilapplikasjonen Ryfylke MultiGuide.

Hjelmelandsnytt er avvikla

Grunna for få innsende arrangement, manglande annonseinntekter og fleire konkurrerande arrangementskalendrar blir Hjelmelandsnytt lagt ned frå og med 1. april 2012.