Breidablikk 35, 4130 Hjelmeland
45 43 69 05
post@hetlandmedia.no

Om Hetland Media

Hetland Media er ei media- og kommunikasjonsbedrift som blei etablert hausten 2008 av Morten Hetland.

Me driv nettportalane Nettskulen.no og Visit Hjelmeland, i tillegg til å utvikla og drifta nettstader for lokale bedrifter og lag.

Me har òg kompetanse og erfaring innan fagfelta grafisk design, medieproduksjon og journalistikk, kommunikasjon, historieforsking og formidling.

Morten Hetland, dagleg leiar i Hetland Media
(Foto: Hilde Hauge/Feien & Fjong)

Morten Hetland har drive med media og kommunikasjon sidan 2005, og har ansvar for forsking, design, tekstarbeid, foto/film og drift av nettstader i Hetland Media. Dessutan er Hetland utdanna adjunkt med tilleggsutdanning, og jobbar til dagleg som lærar og pedagogisk IKT-rettleiar i Hjelmelandsskulen.

Utanom Morten Hetland blir følgjande prosjektmedarbeidarar henta inn ved behov: