Tidlegare oppdrag

Fototenester:

Journalisttenester:

Filmtenester (sjå YouTube-kanal):

Kurs:

Nettstad (utforming/drift):

Formgjeving:

Digitalisering:

  • Film (VHS, Hi8, Super8)
  • Foto (lysbilete/dias, negativar, papirfoto)
  • Dokument og trykksaker

Bokutjevingar: