Breidablikk 35, 4130 Hjelmeland
45 43 69 05
post@hetlandmedia.no

Gardsdrift i Hjelmeland

Heftet «Gardsdrift i Hjelmeland» tek for seg utviklinga av gardsdrifta frå før den andre verdskrigen og fram til i dag. Heftet er gjennomillustrert med historiske bilete og gjev eit kort og godt samandrag om korleis ein har drive med gardsdrift i kommunen dei siste 60 åra.

[wp_cart:Gardsdrift i Hjelmeland:price:30:shipping:15:end]

Heftet er oversiktleg delt inn i følgjande tema:

  • «Krise i krigsåra», skildrar situasjonen i krigsåra 1940-45.
  • «Mat frå marka», omhandlar mat og dyrefôr som ein dyrka.
  • «Fôr til fea», fortel kva dei ulike husdyra fekk til mat.
  • «Mjølk og meieri», greier ut om kva ein brukte mjølka til og om utviklinga frå handmjølking til mjølking med maskin.
  • «Betaling til bonden», stiller spørsmål med kva ein fekk inntekter frå i ein vanleg bondefamilie.
  • «Frå fjording til Ferguson», diskuterer positive og negative følgjer av mekaniseringa i jordbruket.
  • «Frukt for folket», om frukt og fruktdyrking i fruktkommunen.
  • «Konklusjon», avslutning som diskuterer positive/negative
    følgjer av den dramatiske endringa i jordbruket.