Breidablikk 35, 4130 Hjelmeland
45 43 69 05
post@hetlandmedia.no

Forsking

Hetland Media kan tilby oppdragsbasert forsking innan fleire områder. Me har kompetanse på historie, statsvitskap, kommunikasjon og mykje anna. Er det noko du vil finna ut? Kanskje treng bedrifta å kartlegga målgruppa si, eller du ynskjer å vita meir om slektstreet ditt? Me beherskar både kvalitativ og kvantitativ metode, og leverer alt frå galluppar og spørjeundersøkingar til djupneintervju. Treng du hjelp til å publisera forskingsresultata, hjelper me til med trykking av hefte, brosjyrar eller bøker.

Me tilbyr mellom anna:

  • Oppdragsbasert forsking
  • Kvantitativ og kvalitativ metode
  • Spørjeundersøkingar og galluppar