Breidablikk 35, 4130 Hjelmeland
45 43 69 05
post@hetlandmedia.no

Kategori: Formgjeving

Nytt lokalmagasin for Hjelmeland

I mai 2013 kjem den første utgåva av lokalmagasinet «Mitt Hjelmeland» deisande ned i alle postkassar i Hjelmeland. Hetland Media og Terøy Media står bak utgjevinga, med redaktør Vegard Terøy, Morten Hetland og Nazir Safi. Neste nummer er venta ferdig i månadskiftet august/september.

Ryfylke MultiGuide er lansert

På oppdrag for Reisemål Ryfylke har Hetland Media vore prosjektkoordinator for utviklinga av mobilapplikasjonen Ryfylke MultiGuide.

Hjelmelandsnytt er avvikla

Grunna for få innsende arrangement, manglande annonseinntekter og fleire konkurrerande arrangementskalendrar blir Hjelmelandsnytt lagt ned frå og med 1. april 2012.

Hjelmelandsnytt held fram

Etter grundig evaluering er Hetland Media komne fram til at Hjelmelandsnytt skal vera den beste kalenderen med informasjon om arrangement i alle bygdene i Hjelmeland kommune.

Drift av nettstaden til Hjelmeland Sogelag

Den lokalhistoriske nettstaden til «I slektas fotefar» har gått gjennom store endringar for å bli nettstaden til Hjelmeland Sogelag.