Nettstad

I den digitale kvardagen bør alle bedrifter, lag og organisasjonar ha sin eigen nettstad. Ein god nettstad hjelper både deg og kundane dine. Uansett kva du driv me, kan me hjelpa deg å skreddarsy ein nettstad til ditt føremål.

Hetland Media har lang erfaring med produksjon av nettstader til bedrifter, organisasjonar og lag. Me ordnar heile produksjonen sjølv, og kan hjelpa med opplæring og brukarstøtte i etterkant. I tillegg kan me hjelpa deg med å blir ein kløppar på sosiale media.

Me tilbyr mellom anna:

  • Skreddarsydde nettstader
  • Enkle, brukarvenlege og innbydande løysingar
  • Kurs, innføring og service
  • Sosiale media
  • Rådgjeving om promotering på nett
  • Oppsett av blogg

Døme på nettstader som er utforma av Hetland Media:

Kommenter saka